Overige donaties Collecte afdragen
Kerk in actie Protestantse Kerk

Collecte

Met welk bedrag wil je steunen?

Zoek uw gemeente door de eerste drie letters van de plaatsnaam in te toetsen

De dienstenorganisatie werkt voor en namens de plaatse- lijke gemeenten. Kerk in Actie voert namens de gemeenten het zendings- en (wereld)diaconale werk uit. Met de collec- ten maakt u al dit werk van de Protestantse Kerk, JOP en Kerk in Actie mede mogelijk.

De kerk zijn we samen. We geloven in delen: in gebed, in solidariteit en in gaven. Collecteren is een heel concrete manier om te delen met mensen dichtbij en ver weg. Jouw collecten maken het werk van de kerk mogelijk. Je steunt daarmee onder meer het werk van zending en (wereld)diaconaat, het ontwikkelen van werkvormen voor jeugdwerk, handreikingen voor pastorale zorg en ondersteuning voor pioniersplekken die zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn.